Glas och plast

Vad finns det egentligen för varianter? Vad ska jag tänka på innan jag bestämmer mig för vilket glas jag vill renovera mitt fönster med? Vi förklarar de vanligaste typerna.

Några vanliga glastyper

Energiglas

Energiglas är glas belagt med ett oxidskikt som minskar strålningsförlusterna, vilket i praktiken halverar värmeförlusten genom glaset. Energiglas är lämpligt om man vill minska energiförluster via fönster.

Isolerglas

Isolerglas består av två eller fler tätt ihopsatta glasskivor med luft/gas i mellanrummen, dessa kan ha olika egenskaper/utseende.

Isolerglasets grundläggande funktion är att släppa in dagsljus och skydda mot väder och vind. Det kan även möta krav på brandskydd, bullerskydd, personsäkerhet, personskydd samt vara dekorativt.

Dubbelt glas

Dubbelt Isolerglas består av två glasskivor med ett inbördes avstånd på 6 till 20mm. U-värdet på dubbelt isolerglas är mellan 1,5 och 3,0.

Trippelt glas

Trippelt Isolerglas består av tre glasskivor med ett inbördes avstånd på 6 till 20mm mellan varje glasskiva. U-värdet sträcker sig mellan  0,7 och 1,8.

Plastmaterial

I sortimentet finns även olika typer av plast. PVC är en av de vanligaste plasterna och har en rad användbara egenskaper. Materialet har utmärkt kemikalieresistens och god väderbeständighet. Däremot påverkas det av solens UV-strålning och åldras något med tiden. PVC är dock mycket slagtåligt och passar utmärkt för ändamål som ska klara lite tuffare behandling. Vi har även akrylplast som är färglös, genomskinlig och har en ytglans.

Tack vare att materialet är mycket motståndskraftigt mot sol, väder och vind är det bra att använda utomhus. Kom in till oss för ytterligare information.

Skicka ett meddelande

3 + 14 =

Skarins Glas AB

Kolavägen 4
441 55 Alingsås
Tel: 0322 120 65

Öppettider:
Måndag-Fredag 08.00-17.00